PRESS AIR FLOW SYSTEM

Preste basılan küçük parçaların , kalıp üzerinden tahliyesi için , parçaya basınçlı hava uygulanmaktadır. Bu işlem çoğu zaman operatör tarafından manuel , bazen da sürekli hava verme şeklinde olmaktadır. Basınçlı havanın “bedava olduğu kanısı” havanın hoyratça kullanılma sebeplerinden biridir.Basınçlı havanın en pahalı enerji olduğu gerçeği göz önüne alınacak olursa yaşanan enerji kaybının büyüklüğü daha iyi anlaşılacaktır.Bu ve buna benzer çalışma şartları için tasarlanan PAF SYSTEM’in kullanılmasının işyerine sağlayacağı faydalardan bazıları aşağıda sıralanmıştır.
1)   Parça tahliyesi sırasında istenen zaman aralığında yeteri kadar basınçlı hava kullanılacağından minimum hava miktarı ile en verimli şekilde havayı kullanmış olacaksınız.
2)   Pres operatörünün üstlendiği parça tahliyesi işi , artık PAF SYSTEM tarafından gerçekleştirilecektir.
3)   Her bir baskı sonrası pres operatörünün yapacağı işçilik kısalacağından verim artacaktır.
      Bir vardiya süresince basılan parça adetleri ( 6.000 - 7.000 adet ) göz önüne alınırsa kaybedilen zamanın büyüklüğü ortaya çıkacaktır.Aynı zamanda pres operatörü daha az yorulacağı için daha verimli çalışabilecektir.
4)   Aynı zamanda her bir parça için yapılacak işlem sayısı azalacağından pres operatörünün dikkati daha az dağılacak , dolayısı ile iş kazası riskini de azaltacaktır.
5)   Çalışma esnasında pres operatörünün dikkatinin dağılmasını engellemek amacı ile ürün üzerindeki ışıklandırmalar minimuma indirgenmiş LCD panelin ışığını kapatabilme olanağı verilmştir.
6)   Ürünün çalışma gerilimi , iş güvenliği şartlarına uygundur.( 24 V DC )
7)   Çalışma sırasında anlık baskı adedini takip edebilme ve istediğiniz anda sayacıyı sıfırlayabilme seçeneği.
8)   Türkçe menü sayesinde kolay kullananım.
9)   Sensör ve butondan tahrik edilebilir.
10) Hızlı hava bağlantı sayesinde basınçlı hava bağlantısı oldukça kolaydır.
11) Kısalan imâlat zamanınız , azalan maliyetleriniz ve engellenmiş kaza ihtimalleri rekabetçi piyasa şartlarında rekabet gücünüzü arttırır.

Güncelleme : 24/02/2017